Hướng tới kỷ niệm 1978 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.