Kỷ niệm ngày 08/3/2019 Trường THCS Nguyễn Trung Trực