Lễ tổng kết năm học 2016-2017

Lễ tổng kết năm học 2016- 2017

Tổng kết năm học 2016- 2017 của trường THCS Nguyễn Trung Trực